12/11/2017

Liikehäiriö rasitusvammasi tai kipusi syyllinen?

Oikeat suoritustekniikat ja liikkumisen laatu ovat tärkeitä tekijöitä vammojen ja kipujen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Mutta milloin liikehäiriötä tai ei-optimaalista tekniikkaa voidaan epäillä rasitusvamman ja kivun aiheuttajaksi? Tässä blogitekstissä fysioterapeuttimme Janne antaa vinkkejä, joiden perusteella pystyt päättelemään olisiko liikehäiriöllä osuutta sinun vammaasi tai kipuusi.

 

Kuinka vamma syntyy?

rasitus

Kivun takana on usein vamma tai kudosvaurio. Kudosvaurion synty vaatii sen, että kyseessä olevaan kudokseen kohdistuva kuormitus ylittää sen kesto- ja palautumiskyvyn. Kyseessä voi olla suuri kertakuormitus, tai monta kertaa toistuva matalaenerginen kuormitus. Jos vamma on seurausta useasta matalaenergisestä kuormituksesta, kutusutaan sitä rasitusvammaksi. Tämä kuormituksen ja palautumisen suhde vamman synnyssä totetutuu kaikkialla ihmiselimistössä. Esimerkiksi keuhkorakkulat, joissa tapahtuu kaasujen vaihto hengityksen aikana, voivat tuhoutua kokonaan, jos ne altistuvat riittävän suurelle lämpötilalle (suuri kertakuormitus). Toisaalta ne voivat tuhoutua pikkuhiljaa tupakoinnin seurauksena, jolloin yksittäinen tupakka ottaa pois pelistä ehkä muutaman rakkulan jne. (matalat kertakuormitukset). Olkapään jännevamma voi olla samalla tavalla seurausta yksittäisestä kaatumisesta tai useasta toistuvasta sulkapallon smash-lyönnistä. Kaikissa yllä kuvatuissa tilanteissa loppujen lopuksi kudokseen kohdistuva rasitus ylittää kudoksen kesto- ja palautumiskyvyn.

 

Rasitusvamma ja liikehäiriö sen taustalla?

 

Rasitusvamman syntyminen on tasapainoilua kudoksen kuormituksen ja palautumisen välillä. Virheellinen liikemalli tai liikehäiriö voi olla laukaisevana tekijänä vamman synnyssä muuttamalla suoritustekniikan epätaloudelliseksi ja lisäämällä tietyn kehon osan rasittumista.

 

Mutta mistä tietää, että virheellistä liikemallia voidaan epäillä rasitusvamman alkuperäksi? Vahvin viite tähän on se, jos kipu liittyy selkeästi tiettyyn toimeen tai liikkeeseen. Jos aina sulkapallopelin aikana tai sen jälkeen olkapää muistuttaa itsestään muutaman päivän, voidaan olettaa, että sulkapallon lyöntiliikkeessä on jotakin, joka kuormittaa olkaniveltä ympäröiviä rakenteita kovemmin kuin niiden kapasiteetti antaa myöten. Tähän voi olla kaksi syytä: 1) Olkapäätä ympäröivät rakenteet ovat yksinkertaisesti liian heikot sulkapallon lyömisen asettamaan kuormitukseen, jolloin niiden kestokyky ylittyy helposti. 2) Lyöntiliikkeeseen liittyy jokin tekninen virhe tai liikehäiriö, joka aiheuttaa tietyn olkapään rakenteen ylikuormittumisen sen aikana. Mitä luultavimmin molemmat tekijät ovat jossain määrin mukana rasitusvamman ja kivun synnyssä. Alla on kuvattu esimerkkinä, yhdenlainen liikehäiriö, joka voi aiheuttaa tässä tapauksessa olkapään kipeytymisen.sulkapallo

Liian vähäinen lapaluun sivulle ja ylös kiertyminen käden ylösviennin aikana aiheuttaa sen, että liikettä joudutaan tuottamaan olkanivelestä lyönnin suorittamiseksi ylimäärin. Olkaniveltä ympäröivien rakenteiden rasitus kasvaa tämän seurauksena suuremmaksi lyöntiliikkeen aikana. Kun tämä toistuu riittävän monta kertaa, jokin osa ei enää kestä kuormitusta ja rasitusvamma on syntynyt.

Sama periaate pätee muihinkin toistuviin liikemalleihin ja kehonosiin (esim. alaselän kipeytyminen nostoliikeiden yhteydessä tai polven kipeytyminen juostessa). Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että yksi kehonosa ei liiku riittävästi, jolloin toinen kehonosa joutuu paikkaamaan tämän vajauksen ja ottamaan vastaan isomman osan rasituksesta.

 

Kipu = bensaa liikehäiriön liekkeihin

Virheellinen liikemalli voi siis aiheuttaa rasitusvamman ja kipua, mutta kipu on siitä ongelmallinen asia, että myös se itsessään voi aiheuttaa liikehäiriön muodostumisen. Oli kipu seurausta sitten traumaattisesta vammasta tai pitkään jatkuneesta toistuvasta rasituksesta, aiheuttaa se muutoksia meidän liikkumisessamme. Esimerkiksi kaatumisen seurauksena vaurioitunutta lonkkanivelen nivelkapselia suojataan niveltä ympäröivien lihasten jännitystä lisäämällä. Näin kasvatetaan nivelen tukevuutta. Myös kipua aiheuttavaa liikettä aletaan välttelemään tai strategiaa sen tekemiseksi muutetaan. Olkapääkipu sulkapallon iskulyönnin aikana saa meidät joko välttämään lyönnin tekoa kokonaan tai tekemään lyönnin rajoittamalla liikettä olkanivelestä, mutta ottamalla vaadittava liikkuvuus käden ylösnostamiseksi esimerkiksi yliojentamalla alaselkää.

liikehäirö ja kipu

 

Kaikilla edellä mainituilla toimilla on täysin looginen selitys. Niiden tavoitteena on suojata ja olla tekemättä lisää hallaa vaurioituneelle kudokselle. Ongelma on se, että tämä liikemalli ja kivuliaan liikkeen välttely voi jäädä tiedostamattamme päälle, vaikka kudosvaurio on jo parantunut. Pidemmän päälle tämä rajoittunut kipuliikemalli ei enää ehkäise ja suojaa kudosta vaan voi alkaa ruokkimaan kipua. Kipuliikemallin seurauksena rajoittuva liike yhdessä nivelessä voi myös aiheuttaa toisen paikan rasittumista jopa eri kehonosassa (smash-lyönti esimerkissä alaselän rasittuminen ja kipeytyminen ajan myötä). Tästä syystä vanhat vammat voivat uusiutua tai aiheuttaa ongelmia muualla kehossa vielä vuosienkin jälkeen paranemisestaan.

 

Yhteenveto - Milloin siis epäillä liikehäiriötä kivun tai rasitusvamman lähteeksi?

 

  • Jos vamma liittyy selkeästi johonkin liikkeeseen tai toimeen, ja se uusiutuu herkästi, kun ko. liikkeen tekoon palataan tauon jälkeen
  • Kroonistuneen kivun yhteydessä, jos kiputuntemus on selkeästi yhteydessä johonkin liikkeeseen tai toimeen
    • Tällöin kipuliikemalli on voinut jäädä päälle ja on muuttunut vamma-aluetta suojaavasta, kipua ruokkivaksi liikkeeksi
  • Jos muussa kehon osassa, joka osallistuu kivuliaaseen liikeeseen, on ollut joskus vamma
    • Esimerkiksi nilkan nyrjähtäminen kolme vuotta aiemmin ja nyt saman alaraajan polven kipeytyminen suunnanmuutostilanteissa koripallopelin aikana.
    • Tällöin vamman jälkeinen kipuliikemalli on voinut jäädä päälle, jonka seurauksena polven rasitus suunnanmuutostilanteessa on kasvanut

 

Janne Keinänen

Teksin kirjoittaja on Proximan uusi fysioterapeutti Janne, jonka on erityisosaamista on liikkeen laadun havainnointi ja sen parantaminen. Jos kaipaat apua kipusi tai vammasi syyn selvittämiseen varaa alta aika fysioterapiaan ? Jannelle pääset fysioterapiaan 18.12 eteenpäin ja joulu- tammikuun ajan Jannelle varatuista hieronnoista saat 20% alennuksen!

https://www.proximafinland.fi/fysioterapeutti-janne-keinanen/

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2022
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram