Psykofyysinen fysioterapia

Proxima Finlandilta löydät psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit Pirkanmaalta. Vastaanotolle pääset Tamperella ja Hämeenkyrössä sekä tarvittaessa etäfysioterapian keinoin.
Toimipisteet: Tampere Tampella, Hämeenkyrö

Hinnasto

60 min

80 €

90 min

120 €
Varaa aika!

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysisessä fysioterapiassa oireita lähestytään kokonaisvaltaisen toimintakyvyn näkökulmasta. Lähestymistavan lähtökohtana on kehon ja mielen välinen vuorovaikutus, missä ne ovat jatkuvassa vaikutuksessa toisiinsa, niin hyvässä kuin pahassa. Perinteisessä fysioterapiassa oireita tai erilaisia kiputiloja lähestytään useasti, sillä oletuksella, että kehossa (lihaksissa, jänteissä ja nivelissä) on jokin fyysinen vamma, mikä tulee korjata. Psykofyysisen fysioterapiassa tavoitteena on laajentaa tätä käsitystä kattamaan myös mielen kautta muodostuvat vaikutukset ja haasteet, jotka voivat useasti oireilla fyysisinä kipuina aivan, kuten fyysiset kivutkin voivat vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Ihmiset eivät aina tunnista tai tiedosta kehossa tapahtuvia muutoksia tai he eivät osaa yhdistää niitä tunnetiloihin tai vaikka sen hetkiseen vireystilaan. Ihminen kuitenkin ilmentää kehonsa kautta useita erilaisia tunnetiloja, niin iloa kuin suruakin, mitkä voivat etenkin pitkittyessään johtaa kipujen kroonistumiseen, särkyjen tai vatsaoireiden lisääntymiseen, epätasapainoiseen hengitykseen, erilaisiin lihasjännityksiin, pelkotiloihin tai yleiseen (fyysisen tai henkisen) hyvinvoinnin heikkenemiseen. 

Useissa pitkittyneissä oireissa, tai mystisissä kiputiloissa, taustalla vaikuttavat hermostolliset tapahtumat ja mekanismit, missä autonominen hermosto “käy jatkuvasti kierroksilla”, mikä vaikuttaa oleellisesti tunteisiimme, keskittymis- ja suorituskykyyn sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehoa ja mieltä ei voi erottaa toisistaan, vaikka kuinka haluaisi, sille ne toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Lue lisää

Kenelle psykofyysisestä fysioterapiasta voi olla apua?

Psykofyysinen fysioterapia sopii monenlaisista oireista kärsiville henkilöille. Sen avulla voidaan lievittää kipua ja ylikuormitusta, parantaa kehon hahmottamista, oppia hallitsemaan stressiä, huomioimaan levon tarvetta ja säätelemään vireystilaa, edistää palautumista ja rentoutumista sekä oppia tunnistamaan paremmin kehossa tapahtuvia muutoksia sekä lisäämään tietoisuutta omista voimavaroistaan.

Nykypäivän työelämä on usein varsin kiireistä ja vaativaa, etenkin psyykkisesti, minkä lisäksi myös vapaa-aika voi sisältää paljon suorittamista, jolloin elimistö käy jatkuvasti ylikierroksilla. Pitkään jatkunut stressi ja toistuva suorittaminen näkyy usein myös lisääntyneenä fyysisenä oireiluna. Jos näihin kuormitustekijöihin ei puututa ajoissa voi se pahimmillaan johtaa vakavaan sairastumiseen, loukkaantumiseen tai burnoutiin ja uupumiseen.

Kuten muissakin fysioterapia- ja valmennuspalveluissa, myös psykofyysisessä fysioterapiassa tavoitteet luodaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista riippuen. Tavoitteissa huomioidaan kunkin asiakkaan sen hetkinen elämäntilanne ja voimavarat. Psykofyysisessä lähestymistavassa keskiössä on sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö terapeutin ja asiakkaan välillä. Fysioterapeutti tukee ja kannustaa asiakasta ottamaan vastuusta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.Psykofyysisen fysioterapiassa asiakasta opetetaan kuuntelemaan omaa kehoaan ja tunnistamaan, millä keinoin elimistö viestii esimerkiksi ylikuormituksesta. Terapian onnistumisen n’äkökulmasta on tärkeää, että asiakas oppii aistimaan ja tunnistamaan omaa kehoaan paremmin, löytämään vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja käyttää kehoaan. Parhaimmassa tapauksessa terapian edetessä asiakas löytää keinoja, joilla hän pystyy vaikuttamaan kipujen ja oireiden syntyyn, vahvistamaan itsetuntemustaan ja saa lisää luottamusta selviytymiseen erilaisten arjen kuormitustekijöiden keskellä.

Lue lisää

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi olla huomattavaa apua esimerkiksi henkilöille, jotka kärsivät 

  • pitkittyneestä kivusta tai liikkumisen haasteista,
  • ahdistuneisuudesta, 
  • masennuksesta, 
  • traumaperäisistä oireista,
  • jännittyneisyydestä ja lihaskireyksistä, 
  • paniikkioireista tai erilaisista pelkotiloista, 
  • tunnesäätelyn haasteista,
  • stressistä, uupumuksesta tai unihäiriöistä
  • oman kehon hahmottamisen ja kehonkuvan häiriöistä
  • neuropsykiatristen oireiden kirjosta
Varaa aika!
Fysioterapia-hieronta-urheiluhieronta-äitiysfysitoerapia-fysio-omt fysioterapia-

Fysioterapeutti Jesse Asikainen

Psykofyysinen fysioterapiavastaanotto Tampereella Proxima Finlandilla. Fysioterapeuttimme Jesse Asikainen suorittaa parhaillaan psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintoja ja valmistuu virallisesti Marraskuussa 2024. Lisäksi Jesse on erikoistunut mm. kipufysioterapiaan ja voimaharjoitteluun, joten hän osaa auttaa sinua kattavasti myös erilaisissa pitkittyneissä kipuoireissa.

Jesse on myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeutti ja meidät voi valita Kelan kuntoutuspaikaksi niin Tampereella kuin Hämeenkyrössäkin. 

Varaa aika!

Kuuntele asiaa kivusta:

Jos upotus ei toimi, voit kuunella jakson tästä.

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram