03/24/2021

Nuorten lonkkakipu ja fysioterapia

Nuorten lonkkakipu - Lonkkakipu on kasvaville nuorille alaselkäkivun tapaan yksi viimeisimmistä kasvupyrähdykseen liittyvistä kivuista. Lonkan alue on erityisesti 15-18-vuotiailla kuormitukselle herkkä. Lonkkakivuille altistavat toiminnat esiintymisikäisillä ovat pikajuoksua sisältävät urheilulajit ja spagaatit sekä toistuvat lonkan koukistukset yhdistettynä kiertoliikkeeseen. Kasvupyrähdys ei kuitenkaan yksin ole syypää ylirasitusperäisiin lonkankipuihin. Syy on usein yksitoikkoisessa rasituksessa yhdistettynä huonoihin elämän tapoihin. Ylirasitusperäiset kivut ovat nuorilla lisääntyneet viime vuosina ja lonkan osalta niistä mainittakoon suoliluun harjun anteriorisen harjun apofysiitti eli luutumisalueen kiputila, istuinkyhmyn apofysiitti ja rustoreunuksen repeämä (labrum repeämä).

Nivus- ja lonkkakipu - syyt

Lonkkakipu voi alkaa joko äkillisesti tai sitten vähitellen. Myös rasitusvamman aiheuttama nivuskipu voi alkaa äkillisesti, sillä ylirasitus voi olla aluksi kivutonta. Äkilliset vammat syntyvät usein tapaturmista johtuen lihaksen tai jänteen revähdyksenä. Vähitellen alkavalle nivuskivulle voi olla vaikea määrittää tarkkaa alkamishetkeä ja syyt kivun ilmenemiselle voivat johtua monista eri syistä. Ohimenevästä kivusta ei tule pelästyä, mutta varsinkin urheilevan nuoren olisi hyvä kertoa esimerkiksi valmentajalle kivusta, jolloin sen uudelleen ilmetessä voidaan yhdessä huomata saman kivun uusiutuvan tai jatkuvan.

nuorten lonkkakipu
lonkkakipu 
fysioterapia nokia
hieronta nokia
nivuskipu
alaselkä ja lonkkakipu
lonkan kipu
Lonkkakivulle altistava asento luisteluloikan alastulo asennossa. Tukijalan lonkka on pettänyt ulospäin ja samalla reisiluu kiertynyt sisäänpäin.

Lonkkakipu alkaa usein vähitellen harjoituksen aikana tai harjoitusta seuraavana päivänä. Alkuvaiheessa kipu ja jäykkyys saattavat helpottua huolellisen lämmittelyn aikana, sekä osaltaan jäähdyttely harjoittelun päätteeksi aloittaa palautumisen seuraavaa harjoitusta varten. Hoitamattomana oireet yleensä pahenevat eikä lämmittely ja jäähdyttely enää auta vaivaan.  Monet nuoret jatkavat harjoitteluaan kivusta ja oireista huolimatta. Tämä ei kannata, sillä vaivan hoitaminen on huomattavasti helpompaa vamman alkuvaiheessa ja kuntoutuksen kokonaispituus pitenee, mitä kauemmin odottaa apuun hakeutumista. Fysioterapiassa vaiva kuntoutetaan ja huolehditaan, ettei se uusiudu. Mitä nopeammin kivun alkaessa hakeutuu fysioterapeutin vastaanotolle sen nopeammin pääsee täyteen iskuun ja vältytään lääkärikäynneiltä.

Nivusen lihasrevähdys

Ilman fysioterapeutin huolellista kuntoutusta, ovat revähdykset valitettavan uusiutuvia. Revähdyksessä lihas- tai jännekudokseen kertyy arpikudosta, joka on kovempaa kuin lihaksen ja jänteen tyypillinen kudos. Arpikudos altistaa siihen kiinniolevan lihas- tai jännekudoksen uudelle repeämälle ilman kuntoutusta. Revähdykset ovat yleisiä lajeissa, jotka sisältävät paljon potkuja, kiihdytyksiä tai nopeita suunnanmuutoksia. Nivusvaivat voivat olla vaikeahoitoisia jos avun saanti pitkittyy ja aiheuttavat usein pitkän harjoittelutauon tai toistuvia taukoja vaivan uusiutuessa.

Nivusvammat syntyvät usein äkillisesti rajuissa liikkeissä, kuten laukaisuissa maalia kohden, suunnanmuutoksissa tai taklauksissa. Lähes puolet jääkiekkoilijoiden äkillisistä lihasrevähdyksistä kohdistuu juuri nivuseen. Anatomisesti ajateltuna se on ihan ymmärrettävää, sillä nivusen alue lonkkanivelineen kannattelee koko alaraajan painoa ja on siten altis revähdyksille.

Ahtaan lonkan oireyhtymä ja rustoreunuksen repeämä

Lonkkakipu voi joissain tilanteissa olla seurausta lonkkanivelen toiminnan ongelmista tai rakenteellisista tekijöistä. Ahtaan lonkan oireyhtymä (FAI, femoro-acetabular impingement) on lonkan rakenteellinen poikkeama, johon liittyy ylimääräisen luukudoksen muodostumista reisiluun päähän tai nivelkuppiin. Oireyhtymä on usein oireeton eikä häiritse tavallisesti nuoren arkea, mutta lajeissa missä vaaditaan lonkan koukistumista ja reiden lähennystä sekä sisäkiertoa samanaikaisesti, voi ilmetä haittaavaa kipua. Esimerkki lajeja ovat jalkapallo, jääkiekko ja golf. Ahtaan lonkan oireyhtymään liittyy suurentunut riski muille lonkan vammoille ja nivelrikolle.

Yksi tyypillinen vamma on lonkan rustoreunuksen (labrum) repeämä, joka voi olla seurausta ahtaan lonkan oireyhtymästä. Jos lonkkamaljassa esiintyy ylikatteisuutta, eli lonkkamalja on syvä ja reisiluun pää laajasti peittynyt, voivat nivelpinta tai rustoreunus vaurioitua ylikuormituksen vuoksi. Rustoreunus vauriot yhdistetään usein pelkästään ahtaan lonkan oireyhtymään, mutta niitä voi esiintyä myös täysin erikseen. Rustoreunus repeämä voi syntyä joko yksittäisen trauman tai useimmiten toistuvien mikrotraumojen seurauksena. Traumaattinen repeämä syntyy usein äkillisen rotaatioliikkeen seurauksena. Toinen traumaattinen mekanismi voi olla lonkan sijoiltaanmenon voimasta syntynyt repeämä rustoreunuksessa. Kuntoutuksen keskiösssä ovat fysioterapia, tulehduskipulääkkeet sekä lonkalle sopivien liikuntamuotojen suosiminen ja äärimmäisissä tapauksissa tähystysleikkaus.

Heijastuskipu

Nivuskipu voi myös olla heijastuskipua muualta kehosta, kuten vatsan, lannerangan, lantiorenkaan tai lonkan alueelta. Joissain tapauksissa nivuskipu ja lonkkakipu voivat olla seurausta usean eri alueen toiminnallisista ongelmista, jotka aiheuttavat poikkeuksellista kuormitusta nivusen alueelle ja provosoivat oireita. Itse nivuskipu ei aina välttämättä selitä oireiden syytä ja siksi olisikin tärkeää, että fysioterapeutti tutkii mistä kipu saa alkunsa. Esimerkiksi fysioterapeutin vastaanotolla voi lihastasapainokartoituksen avulla selvittää yksilöllisesti onko havaittavissa esimerkiksi alaraajojen välillä puolieroa voimantuotossa tai tasapainossa.

Lonkkakipu - fysioterapia

Nivusvammasta toipumisen aikana on tärkeää ylläpitää tarvittaessa sovelletusti urheilulajille ominaisia harjoittelu muotoja sekä kehittää aerobista- että lihaskuntoa. Korvaava harjoittelu voi sisältää kivun sallimissa rajoissa esimerkiksi pyöräilyä, uintia tai vesijuoksua, tasaisella alustalla juoksua ja voimaharjoittelua.

Lonkkakipu ja nivuskipu poistuvat varmiten ja pysyvästi fysioterapeutin kuntoutuksessa.

Nivus- ja lonkkavammasta toipuminen riippuu vamman vakavuudesta ja sijainnista. Useimmiten toipuminen kestää noin 1‒12 viikkoa. Huolellinen kuntoutus on tärkeää, sillä kuntouttamisen laiminlyönti on suuri riski vamman pitkittymiselle ja uusiutumiselle. Myös liian aikainen paluu harjoitteluun lisää vamman pitkittymis- ja uusiutumisriskiä. Terapeuttisen harjoittelun lisäksi fysioterapeutti voi hyödyntää kuntoutuksen tehostamiseksi manuaalista käsittelyä sekä huippukylmähoitoa, jotka osaltaan myöskin pienentävät pitkittymisen ja uusiutumisen riskiä.

Nuorten lonkkakipu - ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisyssä suuressa roolissa ovat terveelliset elämäntavat, joista lisää voit lukea aikaisemmin kirjoitetustamme Nuorten alaselkäkipu -blogistamme. Terveellisten elämäntapojen noudattamisen lisäksi juuri lonkan alueen kipuun on hyvä ennaltaehkäisykeino vahvistaa lonkan lähentäjien lihaksia. Tutkimusten mukaan sekä äkillisiä että rasitusperäisiä nivusvammoja voidaan ehkäistä lonkan lähentäjien voimaharjoittelulla.

nuorten lonkkakipu
lonkkakipu
nivuskipu
fysioterapia nokia
hieronta nokia
alaselkä ja lonkkakipu
lonkan kipu säteilee jalkaan
lonkkasärky
Lonkkakivun fysioterapeuttinen harjoittelu on aina yksilöllistä ja lajin vaatimukset huomioonottavaa.

Oli sitten kyse nuoren lonkkakivun kuntoutuksesta tai ennalta ehkäisystä varaa aika fysioterapiaan tästä itsellesi tai lapsellesi.

lonkkakipu
fysioterapia nokia
hieronta nokia
nivuskipu

Tämän blogitekstin on kirjoittanut fysioterapiaopiskelija Neea Zins. Neea suorittaa työharjoitteluaan Nokian toimipisteessämme 8.3.-9.4.2021. Neean erityisosaamista on fysioterapian hyödyntäminen niin fyysisesti kuin psyykkisesti liikkuvan ihmisen suorituksen maksimoimiseen. Urheiluvammoista Neeaa kiinnostaa niiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen. Neean taustat ovat vahvasti taitoluistelussa ja yleisurheilussa. Nuorten lonkkakipu ja nivuskipu ovat helposti hoidettavissa.

Lähteet:

Lonkka ja nivunen. Terve urheilija -ohjelma. https://terveurheilija.fi/urheiluvammojen-ennaltaehkaisy/nivusvammat/

Rustorenkaan repeämä. 16.8.2018. Terveyskylä. https://www.terveyskyla.fi/niveltalo/mihin-sattuu/lonkka/lonkkakipu/rustoreunuksen-repe%C3%A4m%C3%A4

AHDAS LONKKA -OIREYHTYMÄ JA LONKAN LABRUM-VAURIOT – Potilasopas lonkan tähystysleikkauksesta kuntoutumiseen. 2017. Opinnäytetyö: Karelia. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017101616080

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram