03/15/2021

Nuorten alaselkäkipu ja fysioterapia

Nuorten alaselkäkipu - Alaselkäkipu on kasvaville nuorille usein viimeinen kasvusta johtuva kipu. Raajojen kasvu etenee ääreisosista keskiosiin ja täten alaselkä on aivan murrosiän viimeisessä vaiheessa kuormitukselle herkkä. Alaselkäkipu esiintyy todennäköisin 12-18-vuotiailla. Alaselkäkivulle esiintymisikäisillä altistava toiminta ovat nostot, loikat ja toistuvat ääriliikkeet kuten selän ojennus. Esimerkki urheilulajeja ovat jalkapallo, voimistelu ja taitoluistelu. Syy ei kuitenkaan piile useinkaan yksin lajissa vaan yksitoikkoisella kuormituksella yhdistettynä vähäiseen liikkumiseen urheiluharrastuksen ulkopuolella, vähättelemättä muita terveydelle epäedullisia tapoja arjessa.

Alaselkäkipu - syyt

Karkeasti voidaan jakaa nuorten alaselkäkipu neljään ryhmään: epäspesifiin, ylirasitusperäiseen, tapaturmasta johtuvaan ja spesifiin kipuun. Epäspesifejä alselkäkipuja ovat tyypillisesti lihas väsymyksestä johtuvat kiputilat joita ei voida paikantaa ja jotka paranevat nopeasti. Ylirasitusperäisessä vammassa voi olla kyse lihaksen tai lihaskalvon hiljattainen vaurioituminen tai rasitusmurtuma. Tapaturmassa voi esimerkiksi venähtää jokin pehmytkudos tai murtua luu. Nuorilla alaselkäkipu on yleinen, mutta harvoin kyseessä on vakava spesifi vaiva.

Nuoren henkilön selkäkivun syynä voi olla muun muassa suuriasteinen spondylolisteesi, vakava infektio tai kasvain, ja siksi pidetään pitkittyneen kivun spesifisen syyn selvittämistä erikoispoliklinikoissa perustellusti aiheellisena. On kuitenkin merkittävä määrä tutkimustuloksia joissa on tehty löydöksiä kivuttomista selistä. Toisin sanoen ihmisen selkäranka on monimutkainen sekä sopeutuva eikä esimerkiksi kuvantamislöydökset aina ole kivun aiheuttajia. On siis tärkeää ymmärtää kivun mekanismi ja se, että kipu aistitaan aina aivoissa. Karkeasti esimerkiksi selkärangassa voi olla poikkeava nikaman rakenne, mutta kipu tulee samanalueen ylirasittuneesta lihaksesta kuormittavan liikemallin johdosta. Aivot eivät osaa tulkita tuleeko kipu luu- vai lihaskudoksesta. Suurin osa kivuista johtuu siis epäspesifeistä syistä, joihin ei saada vastauksia kliinisistä tutkimuksista.

Alaselkäkipu - fysioterapia

Useimmiten on siis nuorten alaselkäkivussa syynä jokin toistuva liikemalli, jota on toistettu liian monta kertaa. Tämä selittää miksi urheilijoilla on useammin alaselkäkipuja, sillä kun jonkin lajisuorituksen tekee päivästä ja viikosta toiseen kuormittaen yksittäistä kehon aluetta tarpeettomalla tavalla tulee väkisinkin kipua. Kivun tehtävä on ilmoittaa ihmiselle, että nyt on kyseisen toiminnan loputtava. Aina ei vain voi itse huomata, mikä kuormitusta aiheuttava liike on omalle keholle epäsopiva. Tähän parhaimman avun tuo fysioterapeutti, joka osaa analysoida yksilöllisesti, mikä on kipua aiheuttava liike, joka toistuu huomaamatta päivittäin useita kertoja. Voidaan puhua liikekontrollin häiriöistä ja alaselän osalta niitä voidaan testata fysioterapeutin vastaanotolla, joidenka avulla opetellaan monipuolisesti erilaisia tapoja korvata totuttu liikemalli.

Oli kyse sitten minkälaisesta alaselän kivun kuntoutuksesta kyse hyvänsä, on liike parasta lääkettä ja fysioterapeutti on asiantuntijoista paras ohjaamaan sitä turvallisesti ja kuntouttavin ottein. Vuodelepoa ei selkäkivun hoidoksi suositella, vaikka selkäpotilas voikin ankaran kivun takia joutua olemaan jonkin aikaa levossa.

alaselkäkipu fysioterapia

Nuorten alaselkäkipuun vaikuttavia tekijöitä

Mieliala

Mielialalla on iso vaikutus nuoren alaselän kipuun. Hyvä mieliala voi lieventää ja ehkäistä kipua. Psykosomaattisia kipuoireita ilmenee silloin kun kuormittavat tapahtumat ylittävät psyykkisen kestokyvyn. Masennusoireilla ja käytösongelmilla on yhteys laaja-alaiseen kipuun. Myös alaselän kipu voi aiheuttaa mielialaoireita.

Uni

Unirytmin tulisi olla tasainen, säännöllinen ja riittävä. Unen tarve on yksilöllistä. Unirytmin ongelmat ja päiväväsymys liittyvät laaja-alaisiin kipuihin. Päiväväsymys lisää liikuntavammojen riskiä.

Tupakointi

Vaikka päihteiden käyttö on kiellettyä alaikäisiltä, niiden käytöllä on monien vakavien haittojen lisäksi yhteys selkäkipuihin. Tupakka edesauttaa välilevyjen rappeutumista ja lisää niska-hartia- sekä selkäkivun ilmaantumisen todennäköisyyttä.

Ravinto

Vajaaravitsemus altistaa kuukautisten poisjäännille ja osteoporoosille, se lisää rasitusmurtumien riskiä ja sillä on vaikutus selkäkipuun. Ylipaino sen sijaan lisää hieman selkäkivun todennäköisyyttä ja vaikeasti ylipainoisilla on enemmän tuki- ja liikuntaelinoireita, erityisesti polvikipua ja murtumia.

Fyysinen aktiivisuus

Yli 6 h viikossa urheilevilla lapsilla on enemmän selkäkipua kuin ei-urheilevilla. Runsaasti paikallaan olevilla on enemmän alaselkäkipua ja erityisesti istuminen pahentaa alaselkäkipua.

Alaselkäkivun ennaltaehkäisy

Alaselkäkipu on vaivana sen tyyppinen, että sitä pystyy tehokkaimmin ennaltaehkäistä liikunnalla, sillä se vahvistaa kasvuiässä tuki- ja liikuntaelimistöä. Liikunta lisää lihasten kasvua ja voimaa, luustomassaa ja sen tiheyttä, nivelrustojen kestävyyttä ja vahvistaa nivelsiteitä, jänteitä ja nivelkapseleita. Urheilu- tai liikuntavammoja on huomattavasti helpompi ehkäistä kuin hoitaa!

Kasvuikäisellä terveellisen liikunnan lähtökohtana on aina monipuolinen, kaikkia elinjärjestelmiä kehittävä liikunta. Keskeistä on myös pitää huolta oikeista suoritustekniikoista ja monipuolisista liikemalleista.

Ylirasitusperäisiä alaselkäkipuja on yhä enemmän ja yhä nuoremmilla lisääntyneen paikalla olon takia ja yksipuolistuneen liikkumisen johdosta. Urheiluharrastus ei tulisi missään nimessä olla ainoa liikuntasuoritus nuoren arjessa, sillä silloin monialaiset kivut ovat hyvin todennäköisiä.

Nuoren alaselkäkipua ennalta ehkäistäessä on huomioitava hyvä ryhti, mikä tarkoittaa selkärangan luonnollisten kaarien sallimista, muttei niiden korostamista. Tässä isossa roolissa on alaselän ja lantion hallinta sekä paikalla ollessa että liikkuessa. Liikunta yhdistettynä terveellisiin elämäntapoihin ennaltaehkäisee alaselkäkipua nuorilla ja fysioterapeutti voi osaltaan tehdä merkittävän työn ennaltaehkäisyssä tekemällä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa sekä ryhmä- että yksilötoimintana.

Oli sitten kyse alaselän kuntoutuksesta tai ennalta ehkäisystä varaa aika fysioterapiaan tästä itsellesi tai lapsellesi.

Tämän blogitekstin on kirjoittanut fysioterapiaopiskelija Neea Zins. Neea suorittaa työharjoitteluaan Nokian toimipisteessämme 8.3.-9.4.2021. Neean erityisosaamista on fysioterapian hyödyntäminen niin fyysisesti kuin psyykkisesti liikkuvan ihmisen suorituksen maksimoimiseen. Urheiluvammoista Neeaa kiinnostaa niiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen. Neean taustat ovat vahvasti taitoluistelussa ja yleisurheilussa. Nuorten alaselkäkipu on helposti hoidettavissa.

Lähteet:

Lasten ja nuorten fysioterapia - orientaatio tule-aiheisiin. TAMK 2020.

Alaselkäkipu. Duodecim 2014. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00002

Nuoren selkävaivojen yleisyys ja taustat. Duodecim 1999. https://www.duodecimlehti.fi/duo90427

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram