09/13/2016

Niskakipu

 

 

Ihminen liikuttaa noin 5 kiloa painavaa päätään yli 600 kertaa tunnissa, niin valveilla ollessaan kuin nukkuessaan (1). Näistä pienistä ja hienovaraisista liikkeistä ovat suurimmilta osin vastuussa kaularangan asentoa tukevat ja ylläpitävät niskan syvät lihakset. Etenkin kallonpohjassa sijaitsevalla ns. niskarusetilla on suuri merkitys päivittäin tehtävissä pään liikkeissä, kuten nyökkäämisessä (1). Niskan pinnallisemmassa kerroksessa sijaitsevien lihasten vastuulle jäävät tällöin pään ja kaularangan laajemmat liikkeet.

 

Fysioterapia,niskakipu Miksi niska-hartiaseutu tulee kipeäksi?

Hyvä ensiapu niskakipuun on kevyt liikunta kivun sallimissa rajoissa. Pään, käsien ja ylävartalon liikuttelu, jumppaaminen tai esimerkiksi sauvakävely ovat hyviä tapoja rentouttaa niska-hartiaseutua ja vähentää mahdollista kipua tai särkyä. Pitkällä aikavälillä myös säännöllisestä lihasvoima ja -kestävyysharjoittelusta on todettu olevan hyötyä lihasten vahvistuessa ja verenkierron lisääntyessä. (2)

Niskakivun taustalla voi olla useita eri tekijöitä. Se voi olla akuuttiin tapaturman tai huonoon nukkuma-asentoon liittyvä kiputila tai hiljalleen vuosien saatossa, esimerkiksi kulumisen tai huonon työergonomian seurauksena kehittyvä oireisto. Niska- ja kaularankaperäisiä oireita voi esiintyä myös hartioissa, käsissä sekä pään alueella (1). Niskakivun yhteydessä ajoittain esiintyvä kipusäteily käsivarsiin tai sormien puutuminen ja pistely voivat olla merkkejä hermojuurten puristuksesta. Nämä oireet usein helpottavat niska-hartiaseudun lihasten rentoutuessa ja hoitojen edetessä.

Lihakset ja aivot tarvitsevat happea ja ravinteita toimiakseen oikein. Jatkuva, esimerkiksi huonosta ryhdistä johtuva, lihasjännitys aiheuttaa lihasten kiristymistä ja heikentää verenkiertoa sekä hermotusta pään, hartioiden ja käsivarsien alueella, mikä saattaa aiheuttaa hapenpuutteesta johtuvaa lihas- ja päänsärkyä. Keho reagoi hapenpuutteeseen  pyrkimällä supistamaan hapettomana olevia lihaksia, jolloin lihakset voivat mennä kramppiin. Jokainen on varmasti joskus tuntenut niskassaan äkillisen kivun ja huomannut samalla pään liikuttamisen vaikeutuneen tai aiheuttavan kipua, joka saattaa jatkua useita päiviä.

Jos kipu yleensä voimistuu päivän mittaan, on kiinnitettävä erityistä huomiota työskentelyasentoihin ja siihen, että tapahtuuko niska-hartiaseudulla riittävästi liikettä päivän aikana. Jos särky taas on pahimmillaan aamuisin, löytyy syy todennäköisesti huonosta nukkuma-asennosta, vääränlaisesta tyynystä tai sängystä. Niska ei tällöin välttämättä saa riittävästi tukea, vaan on joko jatkuvan venytyksen tai puristuksen alaisuudessa. Lihasjännitysperäinen niskakipu on yleisin terveyskeskuslääkäreiden antama diagnoosi(1). Äkillisissä niskan tai pään alueen vammoissa kannattaa ensisijaisesti hakeutua lääkärin vastaanotolle vamman vakavuuden selvittämiseksi, varsinkin jos kipujen yhteydessä esiintyy huonovointisuutta ja kuumeilua. (2)

 

Mikä auttaa?Fysioterapia,niskamobilisointi

Kuten jo aiemmin todettiin, kaularangan syvät, asentoa ylläpitävät, lihakset rajoittavat kiristyessään kaularangan liikkeitä.
Keskittymällä hieronnassa näiden lihasten käsittelyyn on mahdollista saada aikaan positiivisia tuloksia. Niska-hartiaseudun vaivojen hoitamiseksi hierontaan on hyvä sisällyttää myös hartian etuosan, rintalihasten sekä kaulan lihasten käsittelyä. Lisäksi jokaisen nikamatason läpikäyminen mobilisoivan hieronnan avulla saattaa olla apua.

Asiakkaan oma aktiivisuus on aina tärkeässä asemassa sekä vaivojen hoidon että niiden ennaltaehkäisyn kannalta. Asiakkaalle annetaan käsittelyjen lisäksi myös kotihoito-ohjeet hoidettavan alueen liikkuvuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Hoidon tueksi ja kipujen lievittämiseksi voidaan käyttää tarvittaessa myös kylmä- ja lämpöhoitoja sekä tulehduskipulääkkeitä ja -voiteita.

Jos asiakas kärsii toistuvista niska-hartiaseudun kivuista ja päänsäryistä, on kivun aiheuttajaa syytä etsiä esimerkiksi toimintatavoista tai työskentelyasennoista. Tekemällä pieniä muutoksia näihin edellä mainittuihin osa-alueisiin voidaan kipu saada lievittymään tai jopa estää sen uusiutuminen tulevaisuudessa, jolloin myös saavutettu hyöty ja hoidon vaikutus on pitkäaikaisempi kuin pelkällä manuaalisella käsittelyllä.

Varaa aika hierontaan tai fysioterapiaan täältä!

 

-fysioterapeutit Arttu Peltola ja Jesse Asikainen

 

 

 

Lähteet:

1. Litovuo, K., Niskakivun vaikutus kaularangan motoriseen konttrolliin, Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Fysioterapian koulutusohjelma, Opinnäytetyö, Kevät 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13692/Litovuo_Kaisa.pdf?sequence=1

 

2. Saarelma, O. Niskakipu. 2016. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00310

 

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2021
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
Tampella
Lielahti
Kaleva
Hämeenkyrö
Nokia
crosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram