Vauhtikestävyysharjoittelu - Juoksustartti | Aloittelijat

Mitä on vauhtikestävyysharjoittelu?

 • Sykealueet
  • 70-90% maksimisykkeestä
  • Sykealueissa on hyvä huimoida, että ne ovat yksilöllisiä.
 • Vaikutukset
  • Pienempi hapenkulutus työskenneltäessä alle anaerobisen kynnyksen.
  • Tehostunut glykogeenin käyttö vauhtikestävyysalueella = kehon glykogeenivarastot riittävät pidemmälle vk- tehoisessa suorituksessa.
  • Laktaattikertymä alle anaerobisen kynnyksen vauhdeissa pienenee.
  • Harjoittelemalla anaerobinen kynnys lähenee omaa maksimaalista hapenottokykyä.
   • Tarkoittaa yleensä sitä, että harjoittelun seurauksena syke anaerobisella kynnyksellä nousee.
 • Miksi vauhtikestävyysharjoittelu on niin tärkeä?
  • Vauhtikestävyysalueen ylärajan = anaerobisen kynnyksen vauhti korreloi suoraan kilpailumenestyksen kanssa esim. juoksussa. Tutkittu mm. 5000m, 10000m:n ja maratonjuoksijoilla, tämä verrattuna maksimihapenottokykyyn.
  • Pidemmät (yli 30min) kilpailusuoritukset suoritetaan vauhtikestävyysalueella. Käytännössä useimpien kestävyyslajien harrastajien kilpailuvauhti on anaerobisen kynnyksen läheisyydessä
 • Peruskestävyysharjoittelu pohjana VK:lle
  • Lihasten mitokondriot kasvavat kooltaan ja lukumäärältään
  • Kyky käyttää rasvoja energianmuodostukseen paranee -> glykogeenivarastot riittävät pidemmälle pitkässä suorituksessa.
  • Yleisin virhe harjoittelussa on, että peruskestävyysharjoittelua tehdään vauhtikestävyysalueella.

Miten voi määrittää oman vauhtikestävyysalueen?

 • Tarkin tapa: Vo2max- laboratoriotesti
  • Saadaan määritettyä vk- alueen yläraja mm. Laktaatin, ventilaation ja hiilidioksidin tuoton perusteella.
 • Seuraavaksi paras tapa: epäsuora testi laktaattimittauksella
  • Kun laktaattikonsentraatio nousee yli 4mmol/l lukemiin, tai kun laktaatin määrässä tapahtuu selkeä pomppaus, on ylitetty anaerobinen kynnys
 • Kolmanneksi paras testi: 60min all-out suoritus, eli “tosielämän anaerobinen kynnys”
  • Miksi? Vauhtikestävyysalueen ylärajalla työskenneltäessä tarvitaan glykogeenia energianlähteeksi. Kehon glykogeenivarastot saadaan tyhjiksi noin tunnin mittaisella maksimaalisella suorituksella. 
 • Sykkeennousu nousevavauhtisessa testissä?
  • Epätarkka, tutkimuksissa ollut huonosti toistettavissa. 
  • Helppo ja nopea toteuttaa.

Miten vauhtikestävyyttä harjoitetaan?

 • Miten iso osa harjoittelusta pitäisi olla vk:ta?
  • Ei saa olla liian iso osa! Tutkimusten perusteella jos vk- alueen harjoittelu ylittää 20% kokonaismäärästä sillä ei saada enää kehittävää hyötyä, mikäli vk- harjoittelua lisätään pk- harjoittelun kustannuksella.
  • Ei myöskään ole välttämättä suoritusta heikentävä vaikutus, mutta ylirasittumis- ja loukkaantumisriskin sekä henkisen jaksamisen kannalta lienee järkevämpää painotaa pk- harjoittelua mielummin…
  • Huippumaratoonareilla vk- alueella harjoittelua vain 4% kokonaismäärästä, vaikka kyseessä on heidän kilpailuvauhtinsa!
 • Kuinka pitkään kerralla?
  • Tarvinnee ainakin 20 minuutista ylöspäin per harjoitus, jotta on harjoitushyötyä
  • Ylärajana voi pitää 60 minuuttia, jos työskennellään vk- alueen ylärajalla. Tämä on vaativa kokonaismäärä ja vaatii vahvan harjoitustaustan. Huippusoutajilla esim. 6*10min tavanomainen treeni
  • Keskimäärin liikutaan noin 20-40min haarukassa
 • Palautukset
  • VK-harjoittelussa taso olisi pystyttävä pitämään pidemmän aikaa VK-alueella ja palautukseksi riittää 2-3min.
 • Tyypillisiä harjoituksia:
  • 2*20min / 10min pal.
  • Lyhyemmät vedot intervalleina esim. 5*6min / 2min pal.
  • Tasavauhtiset, tehosta riippuen 20-90min
  • Nousevavauhtiset hyviä
 • Kuinka usein?
  • 1-3 kertaa viikossa. 1 kerta ylläpitää (alussa kehittää), 2-3 riittänee kehittämään
 • Missä kohtaa kautta?
  • Painotus kilpailuun valmistavalla kaudella, kun tehdään kilpailusuoritusta simuloivia harjoituksia

Myytti maitohaposta

 • “Lihakset on hapoilla”
  • Kaikki energian tuottojärjestelmät ovat aina käytössä, niiden osuus energian tuotosta vaihtelee sen mukaan kuinka kovalla intensiteetillä ja kuinka pitkään liikutaan.
  • ATP riittää alle 2 sek. Suorituksiin.
  • Lyhyt kestoisissa alle 8 sek. Suorituksissa käytetään kreatiinifosfaattivarastoja ATP:n tuottoon.
  • Tässä ei vielä laktaattia sivutuotteena
 • Tästä eteenpäin lihasten glykogeenivarastoja aletaan pilkkomaan ATP:ksi
  • Sivutuotteena maitohappoa, joka hajoaa heti vetyioneiksi ja laktaatiksi. Elimistöön ei siis kerry maitohappoa. Maitohappo ja laktaatti eivät siis ole sama asia, vaan ne ovat HAPPO ja EMÄS -pari. Laktaatin nousu on seuraus kovatehoisesta harjoittelusta, mutta se ei ole syy lihasväsymykseen.
  • Laktaattimittauksella saadaa tieto energian tuoton määrästä. Laktaatin tuottamista ei tarvitse ehkäistä, sen tuotantoa tarvitaan, jotta pystymme liikkumaan kovalla teholla. Esimerkki: 800m testi juoksu, jossa vauhti pysyy samana, mutta laktaatit laskee → juoksutaloudellisempaa ja/tai laktaatin poisto on tehostunut. Sen sijaan vetyioneja ja niistä johtuvaa kehon happamuutta on hyvä harjoitella sietämään. → Peruskestävyysharjoittelulla luodaan kykyä käsitellä näitä happoja. Jos puhuu hapottamisesta niin se on enemmän tunne kuin varsinainen fysiologinen reaktio lihaksissa.
 • “Harjoittelun jälkeen hapot jäävät lihaksiin”
  • Aineen vaihdunta toimii itsestäänkin, mutta palautumista voi edistää aktiviisella loppuverryttelyllä. Liikunnan aika koettua happamuutta ei pidä sekoittaa harjoittelun jälkeiseen lihasarkuuteen eli DOMSiin.

Yleisiä virheitä vauhtikestävyysharjoittelussa

 • Liian iso osa harjoittelusta on vk- alueella, kun kannattaisi olla pk:lla
 • Liiallisella kovatehoisella harjoittelulla ylirasittumisen riski
 • Kovatehoisella harjoittelulla saa herkemmin ylirasitustilan päälle verrattuna määräpainotteiseen, matalatehoiseen harjoitteluun
 • VK- harjoittelu liian kovatehoista, etenkin jos tekee intervalliharjoitteluna
  • Kannattaa tehdä myös tasavauhtisina
  • Nousevavauhtiset hyviä vauhdin kontrollointiin

Maksimikestävyys: mistä on kyse?

Syke-/tehoalueet

 • 85-90% -> 95% maksimisykkeestä riippuen omasta anaerobisesta kynnyksestä
 • Miksi ei 100%? Koska harjoituksellisesti, silloin mennään niin kovaa, että riittävää aikaa kehittävällä harjoitusalueella ei kerry.
 • Laktaatin puskurointikyky ylittyy - laktaattikertymä kasvaa merkittävästi yli 3,5-4mmol/l tason

Maksikesätvyysharjoittelun harjoitusvaikutukset

 • Kehittää maksimaalista hapenottokykyä
  • Kehittää kykyä puskuroida kynnystä, jossa maitohappoa ja laktaattia alkaa kertymään elimistöön.
  • Kehittää elimistön kykyä hyödyntää laktaattia energianlähteenä.
  • Parantaa taloudellisuutta kaikilla vauhdeilla parantuneen hermo- lihasjärjestelmän toiminnan kautta.
 • Miksi tehdään/miksi on tärkeää?
  • Kilpailuvauhtinen treeni = kilpailukunnon kehittäminen, kilpailusimulaatio.
  • Kehittää kestävyyskuntoa eniten, kun käytettävissä oleva aika on lyhyt. (kuuntele jakso, niin tiedät, mitä tämä tarkoittaa)

Maksimikestävyysalueen määrittäminen

 • 220 - oma ikä = maksimisyke? Jolloin maksimisyke *0.85/0.9 tuo maksimikestävyysalueelle alarajan eli anaerobisen kynnyksen
 • Maksimisuoritus: 1500m-3000m, cooper, 10- tempo, nousevavauhtinen testi jne.
 • Ja se labratesti tietty

Miten maksimikestävyyttä harjoitetaan?

 • Yksittäisen suorituksen kesto vähintään 3min, käytännössä kannattaa olla ainakin 4min, koska maksimihapenottoa kehittävä vaikutus alkaa vasta n.2min jälkeen kun anaerobiset energianlähteet/energiantuottotavat on käytetty.
 • Yksittäisen harjoituksen aikana työskentelyä maksimikestävyysharjoittelua kannattaa kerryttää ainakin 15-20 minuuttia
 • Oleellista on saada hapenkulutus pidettyä ylhäällä
  • Suositus: aktiiviset palautukset jolloin uuden intervallin hapenottokykyä kehittävä osio pidempi, kun päästään nopeammin hapenkulutuksen tasannevaiheeseen
 • Seiler ym. tutkimus: kehittävin intervallisarja pyöräilijöillä oli 4*8min 90% maksimisykkeestä toi parhaan vasteen 7vkon jaksossa, tehotreenejä 2*viikko.
  • Muut intervallit olivat 4*4min 94% hr max ja 2*16min 88% hr max 
  • Eli vähintään 32 minuuttia maksimikestävyysalueen alarajalla oli kehittävin tässä tutkimuksessa
 • Yhtäjaksoiset suoritukset 10-20min haarukassa
 • Helppo tapa lähestyä mk- harjoittelua: nousevavauhtiset intervallit esim. 3*10min. Siten että 8min vk- alueella ja viimeiset 2min mk- alueella tai 2*10min vk-alueella ja viimeinen 10min mk- alueella tms.
 • Lyhyet HIIT- treenit, esim. Tabata 8*20s all-out/ 10s pal?
  • Tutkimusten valossa tehokkaita
  • Kuitenkin tutkimukset lyhytkestoisia
  • Huomioitava kuormittavuus ja riskitekijät
 • Monestiko viikossa?
  • 0-2 kertaa
  • Kokeneilla urheilijoilla voi olla HIIT- blokki jolloin 3-4 kertaa peräkkäisinä päivinä
 • Missä kohtaa kautta?
  • Läpi vuoden ylläpitävänä, esim. 2* kuussa
  • Kilpailuun valmistautuessa viimeistelyharjoituksina

Huomioitavaa/yleisiä sudenkuoppia liittyen maksimikestävyysharjoitteluun?

 • Käsitys, että mk-harjoittelu = all-out loppuun asti vedetty treeni
 • Liian kova alkuvauhti, jolloin treeni loppua kohti hyytyvä
  • Suositus: loppua kohti nousevavauhtiset suoritukset
  • Mitä tehdä jos huomaa että vauhti hyytyy parin vedon jälkeen?
   • Keskeyttämiskynnys? Tässä vaiheessa suositus: keskeytys jos vauhti tippuu 5-10% karkeasti ottaen (vertailuna toiseen tai kolmanteen vetoon jos intervallisarja). Tutkimme asiaa lisää ja teemme aiheesta erillisen jakson.
 • Mk- harjoittelu on kuormittavaa ja kuluttavaa, ja palautuminen kestää pidempään kuin muista harjoituksista.
  • Rasituksen seuranta
  • Kropan kuuntelu
  • Kontrollitreenit, jotta varmistutaan että harjoittelu vie eteenpäin eikä vain kuluta
 • Pohjat ja tekniikka pitää olla kunnossa, jotta mk- harjoittelussa on järkeä
  • Mk- harjoittelu ei ole lainkaan välttämätöntä aloittelijoille
 • Alku- ja loppuverryttelyt tärkeät ja niihin pitää käyttää aikaa
  • Hyvät verryttelyrutiinit: aktivoinnit, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä hermoston valmistaminen kovatehoiseen suoritukseen, liikelaajuuksien ylläpito.
 • Vaatii hyvän henkisen ja fyysisen vireen, muutoin ei onnistu

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram