03/31/2022

Lastenreuma ja fysioterapia

Mikä on lastenreuma? Lastenreuma on niveltulehdus, joka alkaa alle 16-vuotiailla lapsilla/nuorilla ja kestää vähintään kuuden viikon ajan. Tämän tapaista sairautta voi kuitenkin esiintyä vielä 16 ikävuoden jälkeenkin, ja lapsena sairastuneet yleensä säilyttävät alkuperäisen diagnoosin myös myöhemmin.

Lastenreuman syy on tuntematon, mutta syitä on todennäköisesti monia. Esimerkiksi perintötekijät voivat lisästä sairastumisriskiä johonkin tautimuodoista. Lisäksi oman tai vanhempien tupakanpolton on havaittu olevan sairaudelle altistava tekijä.

Lastenreuma voidaan luokitella seitsemään alatyyppiin, joista kaikista käytetään yhteistä nimeä, lastenreuma (juveniili idiopaattinen artriitti).

· Yleisoireinen lastenreuma (Stillin tauti)

o Oireilee yleensä kuumeiluna, ihottumana, sisäelinoireina ja/tai imusolmukkeiden tulehduksena.

· Harvoihin niveliin kohdistuva tauti (oligoartriitti)

o Lastenreuman yleisin tautimuoto.

o Sairastuneita niveliä on yleensä 1-4.

· Moniin niveliin leviävä harvanivelinen tauti

o Aluksi sairastuu 1-4 niveltä, jonka jälkeen tauti leviää useampiin niveliin.

· Seronegatiivinen polyartriitti

o Sairastuneita niveliä on vähintään viisi

o Veressä ei ole reumatekijää

· Aikuistyyppinen nivelreuma

o Sairastuneita niveliä on vähintään viisi

o Veressä on reumatekijä

· Nivelpsoriaasi

o Iholla esiintyy yleensä psoriaasi, johon yhdistyy niveltulehdus

o Mikäli psoriaasia ei esiinny, voi olla esimerkiksi kynsimuutoksia, sormen tai varpaan tulehdusta tai lähisukulaisella iho psoriaasi

· Entesoartriitti

o Niveltulehdukseen yhdistyy jänteen kiinnityskohdan tulehdus. Mikäli edellä mainituista esiintyy vain toista, voi olla jotkin kaksi seuraavista: selkärankareuma jollain lähisukulaisella, kipu risti-suoliluunivelen alueella, HLA-B27 -antigeeni positiivinen, tulehdus silmän etuosassa tai kyseessä on yli 8-vuotias poika.

Lastenreuma on niveltulehdus, jota esiintyy yhdessä tai useammassa nivelessä.

Lastenreuma ja oireet

Ensimmäisenä oireena, jonka vanhemmat huomaavat ilmenee usein nivelten aamujäykkyyttä. Jäykkyyttä voi ilmetä ainoastaan sairastuneissa nivelissä, mutta myös yleisemmin. Nivelkipu saattaa saada lapset ontumaan ja varomaan kipeitä niveliä, tai heillä saattaa olla nukkumisvaikeuksia. Koska etenkään pienet lapset eivät osaa kertoa kivusta sanoin, voi kipu näkyä aikuiselle esimerkiksi kärttyisyytenä ja kivuliaiden nivelten varomisena. Joissain tilanteissa jokin nivel voi turvota huomattavasti, jolloin oire on helppo havaita. Alkuoireisiin kuuluu tavallisesti myös kuumeilua sekä ihottumaa vartalolla.

Lastenreuman vaikeusaste voi vaihdella suurestikin. Taudin pitkittyessä se aiheuttaa muutoksia nivelrustossa, nivelsiteissä ja luustossa. Näin ollen nivelten toiminta muuttuu ja niihin syntyy muutoksia, jotka ovat pysyviä. Lastenreumaa sairastavilla voi esiintyä kasvuhäiriöitä vaikean taudin tai normaalia raskaamman kortisonihoidon vuoksi. Lisäksi tulehtuneissa nivelissä voi esiintyä luun liikakasvua, ja tämä voi johtaa raajojen virheasentoon tai epäsymmetriseen pituuteen. Hoitamattomana lastenreumaan voi liittyä sydäntulehduksia ja munuaissairauksia.

Lastenreuman toteaa alan erikoilääkäri. Se todetaan ensisijaisesti oirekuvan perusteella, ja tuntomerkkejä ovatkin yli kuusi viikkoa kestänyt turvotus yhdessä tai useassa nivelessä, väsymys, ikuisuus ja kuumeilu. Lisäksi voi ilmetä ihottumaan. Yleensä lapselle tehdään tiettyjä laboratoriokokeita. Lisäksi tiedustellaan vanhemmilta, esiintyykö suvussa reuma- tai psoriaasisairauksia.

Lastenreuman hoito

Tavoitteena on saada oireet helpottamaan tai häviämään kokonaan, sekä saada veren tulehdusarvot normalisoitumaan. Lääkityksen lisäksi liikehoidolla on suuri rooli kuntoutuksessa. Lisäksi ravitsemus ja

terveelliset elämäntavat tulee huomioida lastenreumaa sairastavien hoidossa. Ulkoisista tuista ja lastoista voi olla hyötyä raajojen oikean asennon tukemisessa.

Lastenreuman fysioterapiassa yleisesti toteutettavia menetelmiä ovat fysikaaliset hoidot, hieronta, mobilisaatio sekä liike- ja lihasvoimaharjoitteet. Tutkimisessa tulee huomioida nivelten kunto ja eheys, nivelten liikelaajuudet, lihasmassan määrä, lihasvoima- ja kestävyys, pehmytkudosten venyminen, kehon asento, leposyke sekä harjoituksen aikainen syke, aerobinen kapasiteetti, kipu sekä kävelymalli. Näin ollen fysioterapian tavallisia tavoitteita ovatkin lihasvoiman ja nivelten liikelaajuuksien ylläpito ja parantaminen, aerobisen kunnon ylläpito, motoristen taitojen ylläpito, asentomuutosten estäminen sekä arjessa selviytymisen tukeminen. Fysioterapiassa pyritään antamaan eväitä kivun hallintaan esimerkiksi kylmä- ja lämpöhoidon, hieronnan ja lastoituksen avulla.

Allasterapian ja muun fysioterapian yhdistelmällä on havaittu olevan hyviä vaikutuksia lasten reuman hoidossa. Tämä positiivinen vaikutus näkyy mm. verenkiertoelimistön kunnossa. Altaassa suoritettu liikunta kiihdyttää verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Lisäksi se rentouttaa lihaksia. Veden nosteen ansioista nivelten kuormitus on pienempää ja liikkeiden suoritus helpottuu. Vedessä tehdyn harjoittelun on lisäksi havaittu vähentävän lihasjännitystä ja niveljäykistymiä sekä kehittävän tehokkaasti tasapainoa ja koordinaatiota. Myös lihasvoima kehittyy veden vastuksen ansiosta.

Proxima Finlandin Nokian toimipisteellä allasterapia on helposti järjestettävissä, sillä toimipiste sijaitsee uimahallia vastapäätä!

Allasterapia osana lastenreuman hoitoa

Kirjoittaja: Fysioterapeuttiopiskelija Saarakaisa Nordman, Proxima Finland Nokia.

Lähteet:

E, Esala. H, Tarvainen. 2014. Lastenreuma, sen hoito ja siihen sopivat liikuntamuodot. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81243/Esala_Erja_Tarvainen_Heini.pdf?sequence=1

Reumaliitto. Lastenreuma. Luettu 15.3.2022.https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/lastenreuma

T, Uusitalo. 2016. Lapsireumaatikon alaraajojen liikkuvuusharjoittelu altaassa. Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106298/Uusitalo_Tiia.pdf?sequence=1

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2023
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram