03/26/2021

Mitä on lapatuki? - Lavan hallintaa ja yhteistyötä olkanivelen kanssa

Lapatuki mielletään usein staattiseksi asennoksi, että lapatuki tarkoittaisi yksinkertaisesti lapojen vetämistä kohti selkärankaa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan lapatuki on hallittu liike ja oleellinen osa monissa erilaisissa liikkeissä.

Lapaluu on osa isoa kokonaisuutta, hartiarengasta. Hartiarenkaaseen kuuluvat myös solisluut, rintalasta, ylimmät kylkiluut sekä rintanikamat. Kokonaisuuteen kuuluvat myös olkaluu ja täten myös olkanivel. Lapaluun tehtävä on mahdollistaa olkanivelen liikkeet monenlaisissa eri asennoissa ja tukea olkaniveltä. Lapaluuta tukevia lihaksia on useita. Tärkeimpiä ovat etummainen sahalihas, pieni rintalihas, lavan kohottajalihas, suunnikaslihakset ja epäkäslihas. Muita lapatuen lihaksia ovat iso rintalihas ja leveä selkälihas. Lapatuessa tuleekin huomioida usean lihaksen sujuva yhteistyö.

Kiertäjäkalvosimeen kuuluvat lihakset tukevat olkaniveltä ja mahdollistavat lapaluun liikkeen kanssa olkanivelen liikkeitä. Kiertäjäkalvosimen lihasten heikkous voi myös aiheuttaa olkapään tai yläselän alueen kiputiloja.

Mihin hyvää lapatukea tarvitaan?

Heikko lapatuki voi aiheuttaa monenlaisia vaivoja. Yleisimpiä ovat lavanalueen kiputilat, olkapään pinneoireet ja epävakaus. Lisäksi pitkät istumisjaksot ja huono ryhti altistavat olkapäiden eteenpäin kiertymiselle ja siitä johtuviin kiputiloihin. Tämä aiheutuu usein yläselän lihasten heikosta aktivaatiosta, eli yläselän tuki on liian vähäinen. Tästä seuraa olkapäiden kiertyminen eteenpäin. Hyvässä lapatuessa lapaluut ovat ikään kuin laattamaisesti rintakehää vasten, kun taas heikossa lapatuessa ne ovat niin sanotusti irrallaan rintakehästä, eli siirrottavat.

lapatuki
lavansirottaminen
Lavan hallinta on heikkoa, ja lavan sisäreuna irtoaa rintakehästä ja siirrottaa.
lapatuki
hyvä lapatuki
Hyvä lavan hallinta, ja lapaluu on rintakehää vasten

Lavan hallinnan haasteet

Lapaluun alueen tuntoaisti on huomattavasti heikompi kuin mitä tuntoaisti esimerkiksi sormien alueella on. Tämän sen vuoksi mahdolliset virheasennot tai liikkeen häiriöt ovat haastavia itse huomata. Fysioterapiassa voidaan harjoitella lavan asennon hallintaa erilaisissa asennoissa ja vahvistaa lapaa tukevia lihaksia. Lavan neutraaliasentoa olisikin hyvä harjoitella monia kertoja päivässä.

Usein pelkästään jo lavan neutraaliasennon hakeminen on haastavaa ilman ulkopuolista ohjausta. Yleistä myös on lapaa tukevien lihasten epätasapainoinen aktiivisuus. Yliaktiivisuuteen taipuvaisia ovat lavan kohottajalihas ja suunnikaslihakset, ja heikkouteen taipuvaisia epäkkään ylä- ja alaosat sekä sahalihas. Näiden heikkouteen taipuvaisten lihasten toiminnan hahmottaminen on usein vaikeaa ja vaatii hyvää ohjausta. Alla olevassa kuvassa on merkittynä lihakset, joiden tulisi työskennellä olkanivelen loitonnuksen aikana.

lapatuki lavan hallinta

Lapatuki ja fysioterapia

Fysioterapiassa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tavoite, ja tehdään suunnitelma, jotta tähän päästäisiin. Asiakas ja terapeutti yhdessä voivat suunnitella erilaisia lavan hallintaa vahvistavia harjoitteita. Lapatuen harjoitteilla voidaan parantaa kokonaisvaltaisesti ylävartalon hyvinvointia!

Alla olevasta linkistä pääset varaamaan aikaa fysioterapiaan.

Tämän blogitekstin on kirjoittanut fysioterapeuttiopiskelija Mirka Hölli. Mirka on harjoittelujaksolla Tampellan toimipisteellä 9.4.2021 asti. Kiinnostuksen kohteisiin Mirkalla kuuluvat erilaiset tuki- ja liikuntalinvaivat ja niiden kuntoutus, sekä fysioterapian mahdollisimman vaivaton sovittaminen asiakkaan arkeen. Fysioterapiakäynneistä Mirka haluaa luoda mahdollisimman rentoja, kannustavia, ja sellaisia, mihin jokainen voi tulla omana itsenään.

Lähteet:

Kauranen, K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 133-134.

Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. Livonia print. 216-218.

Duodecim Terveyskirjasto. 2018. Kipeä olkapää. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01041

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram