Ikääntyneen Fysioterapia

Ikääntyneen fysioterapia auttaa erilaisiin kipuihin ja kolotuksiin. Jos kipeän olkapään takia on vaikea nostaa kuuma ruokavuoka uunista tai kipeän polven takia on vaikea liikkua portaissa, auttaa fysioterapeutti ratkaisemaan näitä arjen liikkumisen ongelmia. Monesti myös ikäihmisen omaisella saattaa olla huoli vanhemman pärjäämisestä ja liikkumisesta kotona. Fysioterapeutti auttaa esimerkiksi sopivien apuvälineiden hankinnassa ja motivoi myös senioria käyttämään apuvälineitä.  
Toimipisteet: Tampella, Nokia, Hämeenkyrö

Hinnasto

30 min

50 €

45 min

60 €

60 min

70 €
Varaa aika!

Ikääntyneen fysioterapia

Ikääntyneen fysioterapiassa huomioidaan erityisesti iän tuomat muutokset, sairaudet, sen hetkisessä toimintakyvyn olevan haasteet ja pelot liikkumista kohtaan sekä arjen vaatimukset.

Fysioterapeutti käsittelee lähtötilanteessa vammaa hyvinkin eri näkökulmasta kuin sinä. Sinulla on varmasti päällimmäisenä mielessäsi huoli, stressi tai pelko, niin arjessa selviytymisestä kuin rakkaan harrastuksenkin jatkamisesta. Fysioterapeutti lähestyy ja arvioi tilannetta aina siitä näkökulmasta, mitä voidaan tehdä, ja avaa tätä näkökulmaa vuorovaikutuksessa myös asiakkaalle. 

Fysioterapia on parhaimmillaan muutakin kuin fyysistä kuntouttamista: se on henkinen prosessi, kokemus uuden oppimisesta, keskustelua ja yhteistyötä. Fysioterapeutti opettaa sinulle uudenlaista asennoitumista vammaan ja kuntoutukseen. Kuntoutuminen ja fysioterapia ei ole vain tylsää puurtamista, vaan saatat oppia paljon uutta itsestäsi sekä hyvinvointiisi vaikuttavista tekjiöistä. Fysioterapeuttimme tukee ja ohjaa sinua ottamaan yhä enemmän vastuuta kuntoutumisestasi ja opettaa sinut toimimaan oman elämäsi asiantuntijana. 

Meille voit huoletta saapua juuri sellaisena kuin olet. Terapeuttimme auttavat ja opastavat sinua matkallasi kohti kivutonta arkea ja etsivät kanssasi juuri sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot liikkua ja huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Toimiva vuorovaikutus madaltaa kynnystä kysyä ja viestiä epävarmuudesta, huolesta ja kärsimättömyydestä. Se, miten asioista puhutaan, vaikuttaa myös asiakkaan kipukokemukseen sekä koko ajatukseen kuntoutuksesta jatkumona. 

Etenkin jalkojen lihasvoiman väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös tasapainoon sekä liikkumiskykyyn ja jo kahden viikon paikallaan oleminen saattaa vähentää merkittävästi ikääntyneen lihasvoimaa ja itsenäistä toimintakykyä.

Ikääntyneen toimintakyky:

ikääntyneen fysioterapia Fysioterapia-hieronta-urheiluhieronta-äitiysfysitoerapia-fysio-omt fysioterapia-
Ikääntymiseen liitetään vahvasti lihaskato, mutta enemmän lihaskato ja heikkous liittyy passiivisuuteen ja lihasten käyttämättömyyteen. Voimaharjoittelu sopii hyvin iäkkäämmille ihmisille ja fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet ikäihmisten harjoitteluun ja osaavat ottaa sen huomioon harjoittelua aloitettaessa.
 • Kolmannes ikääntyneistä menettää osan päivittäisissä toimissa tarvitsemastaan toimintakyvystä sairaalahoidon aikana.
 • Paras tapa ennaltaehkäistä toimintakyvyn nopeaa laskua on olla paremmassa kunnossa.
 • Makuuttava, passiivinen sairaalahoito 60 -kertaistaa toiminnanvajauksien riskin!
 • Aiemmin kaatuneista iäkkäistä henkilöistä 30 – 90 % pelkää kaatumista.
 • 10 – 70 % niistä iäkkäistä henkilöistä, joilla ei ole aiempaa kaatumishistoriaa pelkää kaatumista.
 • 50 – 60 % kaatumista pelkäävistä iäkkäistä henkilöistä rajoittaa liikkumistaan.

 

Passiivisuuden lisääntyminen ja liikkumisen väheneminen on suuri riski ikäihmisille iästä riippumatta, mutta suurimmassa vaarassa ovat ne, joilla liikkuminen on ollut hankalaa jo ennen poikkeusolojen alkamista. Potilaan lääkärilehti julkaisi artikkelin 9.4.2020 Sairaa­la­hoi­to­jakso monin­ker­taistaa toimin­nan­va­jeiden riskin – Kun­toutus on liian vä­häistä sairaa­lassa hoito­jakson ris­keihin näh­den.

Kannattaa aloittaa nyt, koska…

 • Lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10 %, 70-vuotiaalla jo 40 %
 • Pituus vähenee 60-vuotta täyttäneillä jo 2 cm jokaista 10 vuotta kohti.
 • Paino lisääntyy iän myötä aiempaa helpommin, jolloin tarvitaan enemmän myös voimaa esimerkiksi sängystä ylösnousemiseen
 • Luuston massa alkaa vähentyä jo 40 ikävuodesta alkaen.
 • Tapaturma- ja kaatumisriski kasvaa lihasvoiman ja tasapainon heikentyessä sekä reaktionopeuden hidastuessa.
 • Kyky kehittää luustoa ja lihaksistoa säilyy läpi elämän eli koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa!Jo muutaman kuukauden pituinen säännöllinen lihasvoimaharjoittelu lisää iäkkäiden lihasvoimaa miehillä ja naisilla 10–30 %. Lihasvoimaharjoittelu on vanhenemiseen liittyvän lihaskadon (sarkopenia) tärkein ehkäisy- ja hoitomuoto. Lisäksi lihasvoimaharjoittelu ylläpitää tai jopa lisää luun lujuutta molemmilla sukupuolilla. Näistä syistä lihasvoimaharjoittelun pitäisi sisältyä ikään sovellettuna jokaisen seniorikansalaisen elintapoihin, sillä kyky kehittää lihaksistoa ja luustoa säilyy koko eliniän.

Fysioterapia mahdollista toteuttaa myös etänä!

Etäfysioterapia on helppo tapa päästä fysioterapiaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tähän tarvitset vain puhelimen, tabletin tai tietokoneen, jossa on kamera. Alkuhaastattelut sekä testaukset pystytään tällöin tekemään normaalisti ääni- ja kuvayhteyden avulla. Myös harjoitteiden läpikäyminen ja ohjaaminen sekä liikkeen havainnointi on mahdollista videoyhteyden välityksellä, aivan kuten vastaanotollakin tapahtuisi. Harjoitteet on myös mahdollista lähettää sinulle jälkeenpäin sovelluksen, sähköpostin tai kirjeen välityksellä.
Varaa aika!

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2022
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram