Seniorifysioterapia

Seniorifysioterapia auttaa erilaisiin ikääntymisen myötä kehittyneisiin kipuihin ja kolotuksiin. Seniorifysioterapiassa vaivoja ja kipuja lähestytään kunkin omista lähtökohdista käsin käytännönläheisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Seniorifysioterapian tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, parantaa itsenäistä selviytymistä arjessa ja mahdollistaa liikkuminen ilman kipuja ja kolotuksia. Jos selkäkipu häiritsee arkeasi, olet joutunut jättämään rakkaan harrastuksesi kipeän olkapään takia tai polvikipu haittaa liikkumistasi, auttaa fysioterapeutti ratkaisemaan näitä arjen liikkumisen ongelmia. Senorifysioterapiassa keskiöissä voi olla mm. tietyntyyppinen fyysinen harjoittelu, elämäntapojen muutos, arjen jaksaminen tai kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen.  
Toimipisteet: Tampella, Nokia, Hämeenkyrö

Hinnasto

30 min

50 €

45 min

60 €

60 min

70 €
Varaa aika!

Seniorifysioterapia ja ikääntyneen kuntoutus

Seniorifysioterapiassa huomioidaan erityisesti iän tuomat muutokset, sairaudet, sen hetkisessä toimintakyvyn olevan haasteet ja pelot liikkumista kohtaan sekä arjen vaatimukset. Jokaisen asiakkaan kanssa keskustellaan hänen lähtötilanteestaan, pohditaan ja asetetaan tavoitteet fysioterapialle yhdessä hänen kanssaan ja hänen toiveidensa suuntaisesti. Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja mahdolliset terveys- tai muut haasteet otetaan luonnollisesti tarkoin huomioon.

Fysioterapeutti käsittelee lähtötilanteessa vammaa hyvinkin eri näkökulmasta kuin sinä. Sinulla on varmasti päällimmäisenä mielessäsi huoli, stressi tai pelko, niin arjessa selviytymisestä kuin rakkaan harrastuksenkin jatkamisesta. Fysioterapeutti lähestyy ja arvioi tilannetta aina siitä näkökulmasta, mitä voidaan tehdä, ja avaa tätä näkökulmaa vuorovaikutuksessa myös asiakkaalle. 

Fysioterapia on parhaimmillaan muutakin kuin fyysistä kuntouttamista: se on henkinen prosessi, kokemus uuden oppimisesta, keskustelua ja yhteistyötä. Fysioterapeutti opettaa sinulle uudenlaista asennoitumista vammaan ja kuntoutukseen. Kuntoutuminen ja fysioterapia ei ole vain tylsää puurtamista, vaan saatat oppia paljon uutta itsestäsi sekä hyvinvointiisi vaikuttavista tekjiöistä. Fysioterapeuttimme tukee ja ohjaa sinua ottamaan yhä enemmän vastuuta kuntoutumisestasi ja opettaa sinut toimimaan oman elämäsi asiantuntijana. 

Meille voit huoletta saapua juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei tarvitse olla huippu-urheilija tai edes aktiivisesti liikkuva, vaan fysioterapeuttimme toteuttavat terapiaa sinun omista lähtökohdistasi käsin. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa läpi koko terapiaprosessin. Saat selkeät vastaukset mieltäsi askarruttaneisiin kysymyksiin ja konkreettiset sekä käytännönläheiset ohjeet vaivasi kuntouttamiseksi ja toimintakykysi parantamiseksi. 

Fysioterapeuttimme auttavat ja opastavat sinua matkallasi kohti kivutonta arkea ja etsivät kanssasi juuri sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot liikkua ja huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Toimiva vuorovaikutus madaltaa kynnystä kysyä ja viestiä epävarmuudesta, huolesta ja kärsimättömyydestä. Se, miten asioista puhutaan, vaikuttaa myös asiakkaan kipukokemukseen sekä koko ajatukseen kuntoutuksesta jatkumona.

Seniorifysioterapia - Ikääntyneen toimintakyky:

seniori_fysioterapia_tampere_hämeenkyrö_nokia_tampella_voimaharjoittelu_jalkaprässi_kuntoutus
Suurimmat haasteet iän lisääntyessä liittyvät usein aktiivisuuden vähenemiseen ja paikallaanolon lisääntymiseen. ikääntyessä herkästi tapahtuva lihaskato- ja heikkous liittyvätkin ikääntymisen sijasta passiivisuuden lisääntymiseen ja lihasten käyttämättömyyteen. Etenkin jalkojen lihasvoiman väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös tasapainoon sekä liikkumiskykyyn ja jo kahden viikon paikallaan oleminen saattaa vähentää merkittävästi ikääntyneen lihasvoimaa ja itsenäistä toimintakykyä. 

Voimaharjoittelu on ammattilaisen ohjauksessa täysin turvallista myös senioreille. Jos asiakkaalla on esimerkiksi haasteita joidenkin liikkeiden tekemisessä, niille etsitään toimivat ja hyvältä tuntuvat vaihtoehdot. Huomiota kiinnitetään läpi fysioterapiaprosessin siihen, mitä voidaan tehdä. Tämä vahvistaa luottamusta omiin kykyihin ja auttaa näkemään aina enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä. 
 • Kolmannes ikääntyneistä menettää osan päivittäisissä toimissa tarvitsemastaan toimintakyvystä sairaalahoidon aikana.
 • Paras tapa ennaltaehkäistä toimintakyvyn nopeaa laskua on olla paremmassa kunnossa.
 • Makuuttava, passiivinen sairaalahoito 60 -kertaistaa toiminnanvajauksien riskin!
 • Aiemmin kaatuneista iäkkäistä henkilöistä 30 – 90 % pelkää kaatumista.
 • 10 – 70 % niistä iäkkäistä henkilöistä, joilla ei ole aiempaa kaatumishistoriaa pelkää kaatumista.
 • 50 – 60 % kaatumista pelkäävistä iäkkäistä henkilöistä rajoittaa liikkumistaan.

Passiivisuuden lisääntyminen ja liikkumisen väheneminen on suuri riski ikäihmisille iästä riippumatta, mutta suurimmassa vaarassa ovat ne, joilla liikkuminen on ollut hankalaa jo ennen poikkeusolojen alkamista. Potilaan lääkärilehti julkaisi artikkelin 9.4.2020 Sairaa­la­hoi­to­jakso monin­ker­taistaa toimin­nan­va­jeiden riskin – Kun­toutus on liian vä­häistä sairaa­lassa hoito­jakson ris­keihin näh­den.

Kannattaa aloittaa nyt, koska…

 • Lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10 %, 70-vuotiaalla jo 40 %
 • Pituus vähenee 60-vuotta täyttäneillä jo 2 cm jokaista 10 vuotta kohti.
 • Paino lisääntyy iän myötä aiempaa helpommin, jolloin tarvitaan enemmän myös voimaa esimerkiksi sängystä ylösnousemiseen
 • Luuston massa alkaa vähentyä jo 40 ikävuodesta alkaen.
 • Tapaturma- ja kaatumisriski kasvaa lihasvoiman ja tasapainon heikentyessä sekä reaktionopeuden hidastuessa.
 • Kyky kehittää luustoa ja lihaksistoa säilyy läpi elämän eli koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa!

Jo muutaman kuukauden pituinen säännöllinen lihasvoimaharjoittelu lisää iäkkäiden lihasvoimaa miehillä ja naisilla 10–30 %. Lihasvoimaharjoittelu on vanhenemiseen liittyvän lihaskadon (sarkopenia) tärkein ehkäisy- ja hoitomuoto. Lisäksi lihasvoimaharjoittelu ylläpitää tai jopa lisää luun lujuutta molemmilla sukupuolilla. Näistä syistä lihasvoimaharjoittelun pitäisi sisältyä ikään sovellettuna jokaisen seniorikansalaisen elintapoihin, sillä kyky kehittää lihaksistoa ja luustoa säilyy koko eliniän.


Seniorifysioterapia mahdollista toteuttaa myös etänä!

Etäfysioterapia on helppo tapa päästä fysioterapiaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tähän tarvitset vain puhelimen, tabletin tai tietokoneen, jossa on kamera. Alkuhaastattelut sekä testaukset pystytään tällöin tekemään normaalisti ääni- ja kuvayhteyden avulla. Myös harjoitteiden läpikäyminen ja ohjaaminen sekä liikkeen havainnointi on mahdollista videoyhteyden välityksellä, aivan kuten vastaanotollakin tapahtuisi. Harjoitteet on myös mahdollista lähettää sinulle jälkeenpäin sovelluksen, sähköpostin tai kirjeen välityksellä.
Varaa aika!

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram