03/15/2021

Huimaus

Huimaus voi johtua monesta syystä, mutta onneksi o usein harmiton vaiva ilman muita oireita. (Katso alta, milloin huomauksen takia pitää mennä lääkäriin.) Huimaus on usein hyvän laatuista eli se johtuu esimerkiksi niskan kireydestä, jännityspäänsärystä, hyvän laatuisesta asentohuimauksesta, hetkellisestä verenpaineen laskusta tai syy voi olla kaularankaperäinen.

Huimaus voi liittyä muihin perussairauksiin ja lääkitykseen. Esimerkiksi Ménièren tautiin tai lääkkeiden yhteisvaikutuksiin. Jos sinulla on useita lääkityksiä tai niissä on tehty muutoksia on asiasta hyvä keskustella lääkärin kanssa.

Kaularankaperäinen huimaus

Kaularankaperäinen huimaus voi johtua esimerkiksi niskan kireydestä ja kaularangan toiminnan häiriöistä. Fysioterapeutti on oikea henkilö tutkimaan kaularangan toimintaa.

Kaularangan tulee toimia yhdessä muun vartalon, tasapainoelimien ja silmien kanssa pitääkseen huolta tasapainosta. Kaularangan kireydet voivat auheuttaa häiriötä näiden välisessä liikkeessä. Esimerkiksi kehon pyrkii tasapainottamaan päätä horisontaalitasoon. Jos toiminnanssa on häiriötä voi se estää kaularangan ja pään normaalin liikkeen. Tämä voi aiheuttaa huimausta. Kaularangan toiminnalliset häiriöt voivat aiheuttaa myös hetkellisiä verenkierron häiriöitä.

Fysioterapeutti osaa tutkia kaularangan toimintaa ja ohjata sinulle harjoitteet, joilla pitää oireet poissa. Tässä sinulle niskakivun ensiapupaketti, niin pääset heti alkuun.

Hyvän laatuinen asentohuimaus

Hyvän laatuinen asentohuimaus on helposti tutkittavissa vastaanotolla ja siihen löytyy helpot ja yksinkertaiset harjoitteet. Ensiavun lisäksi on hyvä pohtia, mitkä tekijät arjessa johtavat niskakipuun. Fysioterapeutti haastattelemalla ja tutkimalla selvittää kanssasi arjestasi tekijät, jotka altistavat vaivalle. Arkeen on hyvä lisätä toimintoja, jotka tukevat niskojesi terveyttä.

Asentohuimaus johtuu korvan kaarikäytäviin jäävästä sakasta, joka häiritsee tasapaino aistia. Kaarikäytävissä oleva sakka on normaalia, mutta välillä se saattaa kertyä ja aiheuttaa häiriötä tasapainossa. Esimerkiksi liikunta, jossa tulee hyppyjä ja ponnistuksia auttaa sakkaa pysymään liikkeellä ja kertymästä korvan kaarikäytäviin.

Korvassa on kolme kaarikäytävää, jotka aistivat pään asentoa tiettyllä akselilla. Testaamalla voidaan selvittää, missä kaarikäytävässä tai -käytävissä sakkaa on. Jokaiselle kaarikäytävälle on omat harjoitteensa, joilla sakka saadaan liikeelle. Riippuen tilanteesta vaiva helpottaa 1-7 päivän aikana.

huimaus - Fysioterapia-hieronta-urheiluhieronta-äitiysfysitoerapia-fysio-omt fysioterapia-
Huimauksen tutkimisessa on tärkeää ottaa huomioon myös rintakehän toiminta.

Huimaus voi liittyä ikääntymiseen

Ikääntymiseen liittyvä huimaus ja tasapainon häiriöt ovat usein monen tekijän summa. Onneksi huimausta on helppo ennaltaekäistä ja siihen voi vaikuttaa aktiviisella sekä terveelllisillä elämän tavoilla. Huimaukseen liittyy kaatumisen riski ja ikääntyessä luut haurastuvat, on esimerkiksi ensimmäisten kaatumistilanteiden kohdalla hyvä selvittää huimauksen syy.

Ikääntyessä huimaukseen vaikuttavat:

 • Jalkojen lihasvoiman heikkeneminen
  • Tämä näkyy kykynä korjata tasapainoa nopeasti. Huimaus- tai horjahtamistilanteissa lihasvoimakapasiteetilla on suuri rooli horjahtamisen korjaamiseen tai kaatumisen pehmentämisessä, ettei tilanteissa tule esim. murtumia.
 • Nivelten asento- ja liikehäiriöt
  • Ikääntyessä kulumat ja nivelkivut helposti rajoittavat liikkumista. On tärkeää pitää toimintakyky monipuolisena ikääntymisestä huolimatta.
 • Jalkapohjien kautta tulevan viestinnän huononeminen.
  • Esimerkiksi diabetes voi auheuttaa hermoston toiminnan heikkenemistä.
 • Aistien heikkeneminen: näkökyky, kaihi
  • Tasapaino on tärkeässä roolissa tasapainon pitämisessä. Horisontin löytäminen ja silmien kautta tulevan tieto asennosta on tärkeä tekijä. Myös tätä pystyy harjoittamaan fysitoerapiassa.
 • Kaularangan toimintaan liittyvät ongelmat: asento- ja liikehäiriöt
  • Kaularanka voi jäykistyä ikääntyessä ja lihasvoimalla on tärkeä rooli pään kannattelussa ja asennon pitämisessä.
 • Sisäkorvan tasapainoelin
  • Aktiivinen liikunta helpottaa esimerkiksi hyvän laatuisen asentohuimauksen ilmaantumista.
 • Verenpaineen säätelyn häiriö
  • Ikääntymiseen liittyy esimerkiksi istumasta seisomaan noustessa tuleva huimaus. Tähän voi vaikuttaa ja löytää keinoja, ettei huimausta tule niin paljoa.
 • Lääkityksen sivuvaikutus
  • Lääkärin kanssa on hyvä selvittää, jos huimausta alkaa ilmenemään esimerkiksi lääkkeen vaihdon tai uuden lääkkeen saamisen jälkeen.

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos:

 • Huimaus on äkillistä ja siihen liittyy oireita, kuten puheen, kuulon, näön, lihasten toiminnan tai tajunnan häiriöitä
 • Huimaus on voimakasta - et pysty olemaan pystyasennossa.
 • Lääkäriin on syytä hakeutua, jos huimaus kestää yhtäjaksoisesti useita tunteja tai siihen liittyy pulssin epätasaisuutta.
 • Jos huimaus on kehittynyt vähitellen ja siihen liittyy toispuoleinen kuulon aleneminen, korvien suhina tai muitan hermostoon liittyviä oireita, on lääkärin vastaanotolle hyvä hakeutua muutaman viikon sisällä.

Lääkärin kanssa on myös syytä keskustella lääkityksen tarkistamisesta, mikäli huimauspotilaalla on käytössä useita lääkkeitä tai huimaus alkaa pian lääkityksen lisäämisen jälkeen. Pitkään jatkuneet mutta toistuvat huimausoireet, jotka eivät liity asennon muutoksiin, ovat niin ikään syy käydä lääkärin tutkittavana. Oikean hoidon löytämistä helpottaa, kun mietit valmiiksi, minkä tyyppistä huimaus on, missä tilanteissa sitä esiintyy, liittyykö siihen muita oireita ja mitä lääkkeitä on käytössä. Huimauksen esiintymistavasta ja tyypistä riippuen tarvittavat tutkimukset vaihtelevat yksinkertaisista kuulon ja tasapainon tutkimuksista laajempiin selvittelyihin.

Tarvitsetko apua huimauksen hoitoon?

Palvelemme sinua etänä koko Suomeen ja lähivastaanotollemme pääset Tampereella ja Hämeenkyrössä.

Kirjoittanut Arttu Peltola

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2023
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram