Tekijä: Jutta Helenius

01/08/2024
KUINKA PÄÄSTÄÄ IRTI LIIALLISESTA SUORITTAMISESTA?

Vuosi on juuri vaihtunut. Moni on ehkä tehnyt uudenvuodenlupauksia tai ainakin suunnitelmia siitä, mitä haluaisi tulevana vuonna tehdä. Mitä, jos tänä vuonna tekisikin asioita vähän enemmän itseään kuunnellen ja omaa hyvinvointiaan palvelevin tavoin? Päästäisi vähitellen irti sellaisista ajatusmalleista, jotka vaativat tekemään aina mahdollisimman paljon ja täydellisesti? Vaientaisi sitä päänsisäistä ääntä, joka aina välillä sanoo, ettei mikään riitä?

Liiallista suorittamista on helpompi ryhtyä vähentämään, jos tuntee sen taustalla olevia tekijöitä. On myös olemassa erilaisia keinoja, joilla voi päästä eroon liiallisesta suorittamisesta. Lue aiheesta lisää osoitteesta https://proximafinland.fi/kuinka-paastaa-irti-liiallisesta-suorittamisesta/.

Jutta Helenius, stressinhallintavalmentaja

Read More
11/13/2023
Podetko palautumisvajetta? - Palautumisvaje vaanii tehokkuuteen pyrkivää nykyihmistä

Miten palautumisvaje syntyy? Palautumisvaje vaanii helposti tehokkuuteen pyrkivää nykyihmistä. Työ, harrastukset, perhe-elämä, ystävyyssuhteet, opiskelu ja muut elämän osa-alueet vaativat oman osuutensa ihmisen voimavaroista, ja vähitellen voi käydä niin, että fyysiselle ja psykologiselle palautumiselle jääkin arjen kokonaiskuormituksessa liian vähän huomiota ja aikaa. Jos tilanne kestää vain lyhyen aikaa, siitä ei välttämättä aiheudu suurta haittaa. Jos tilanne […]

Read More
06/16/2023
Mitä meistä jokaisen olisi hyvä ymmärtää stressistä?

Mitä stressi on? Stressi on ihmisen taistelujärjestelmän aktivaatiota, joka on pohjimmiltaan tarkoitettu lyhytaikaiseksi sopeutumisreaktioksi ympäristöstä tuleviin ja ihmisen sisäisiin ärsykkeisiin. Eräänlaisen pääjaottelun mukaan on olemassa kielteistä eli distressiä ja myönteistä eli eustressiä. Distressi on kielteinen tila, jossa yksilö ei pysty täysin sopeutumaan stressiä aiheuttaviin tekijöihin. Samalla yksilö käyttäytyy tavalla, joka sopii huonosti tilanteeseen nähden. Tällaista […]

Read More

Fysioterapiaa 24 tunnin sisällä!

VARAA AIKA
© 2024
Proxima Finland / Optimal Human Movement Oy
y-tunnus: 2748793-9
crosslist
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram